Long exposure, taken here in Gothenburg city.
lång exponering av bilder som är tagna i Göteborg.
Back to Top